ترمووود ۲۶×۱۱۸

ترمووود 26.118

 

چوبهای 26.118 D5 که مشابه نمونه 26.118 SHP میباشد فقط با این تفاوت که در سطح آن شیارهای موازی وجود دارد که هم به زیبایی آن می افزاید هم برای استفاده در کف و دور استخر و سونا جهت جلوگیری از لیز خوردن و مانع ورود اشیای خارجی به آب میباشد و همچنین از زیبایی خاصی برخوردار است.