ترموود UTV

ترموود UTV

چوب utv که به ترمووود فاق و زبانه نیز معروف است با توجه به تراش خاصی که دارد داخل یکدیگر قرار میگیرند و جهت نمای ساختمان استفاده میگردد و تفاوت این چوب با uts زوایای انها میباشد.