نوامبر 22, 2020

ترمووود ۹۲×۱۶

چوبهای ترمووود PINEدر ابعاد ۱۶٫۹۲ نوعی از چوبهای ترمووود است که قابل استفاده در نمای ساختمان و هم در فضای داخلی و خارجی میباشد و یکی […]
نوامبر 22, 2020

ترمووود ۲۶٫۱۱۸ D5

چوبهای ۲۶٫۱۱۸ D5 که مشابه نمونه ۲۶٫۱۱۸ SHP میباشد فقط با این تفاوت که در سطح آن شیارهای موازی وجود دارد که هم به زیبایی آن […]