ترمووود ۹۲×۱۶

ترمووود ۹۲×SHP ۱۶

چوبهای ترمووود PINEدر ابعاد 16.92 نوعی از چوبهای ترمووود است که قابل استفاده در نمای ساختمان و هم در فضای داخلی و خارجی میباشد و یکی از پر کاربرد ترین سایز های ترمووود در بازار میباشد.