ترمووود ۴۲×۴۲

ترمووود ۴۲×۴۲

پروفیل چهار تراش ترمووود ۴۲×۴۲

چوبهای ترمووود ۴۲*۴۲ از درخت کاج و محصول کشور فنلاند می باشند.

که معمولا برای سازه های چوبی از قبیل: پرگولا، نرده و پرچین و …. استفاده می گردد.

این پروفیل نیز در گروه پروفیل های چهار تراش چوب درخت کاج می باشد.

که به علت ضخامت بالا چوب نما جلوه کار در اجرای این پروفیل بسیار زیاد است.

این پروفیل در گروه پروفیل هایی است که جهت اجرای LOWER استفاده می شود.

منظور از نمای LOWER قرار دادن پروفیل ها با فاصله ای برابر با عرض چوب کنار یکدیگربه صورت عمودی و یا افقی است.

مصرف عمده پروفیل فوق در ساخت فلاور باکس و پرچین است.

در طراحی های خاص ترکیب پروفیل های ۴۲ میل با عرض های متفاوت در کار باعث ایجاد تناسب و تنوع در طراحی می شود.